Novi Standard- e, mi ti se divimo:

otac na

Dusan Bukovic

Samo sto su prosle tri godine
od kako su stupile u dejstvo atomke koje
su okoncale Drugi svetski rat, Josip Broz
Tito je razoblicen kao agent anglo-americkih i vatikanskih obavestajnih servisa, koji su vodili tajni rat protiv Sovjetskog Saveza (Vidi: Sayers
M., and Kahn A. E., The Great conspiracy
– The secret war against soviet Russia, Boston, 1946), sto svedoce i ovi naslovi
iz pjedinih informbirovskih listova koji
su izlazili u Bugarskoj, Rumuniji, Madjarskoj, Poljskoj, bivsem Sovjetskom
Savezu i bivsoj Cehoslovackoj, koji su danas vrlo tesko dostupni. Evo tih
naslova:

1. P.K., SVE VECI BROJ OFICIRA,
PODOFICIRA

I VOJNIKA STUPA U ILEGALNU BORBU PROTIV TITOVACA, „Za Socijalisticku Jugoslaviju“, Organ
Jugoslovenskih komunista
polit-emigranata u SSSR, Broj 10 od

1.X.1945,s.5.

2. Dimitrijevic, UDBA UVODI MILICIJU
U SVOJE KRVAVE ZLOCINE, „Pod Zastavom
Internacionalizma“, Organ Jugoslovenskih komunista polit-emigranata u NR Rumuniji, Broj 10 od 1.
X. 1949.

3. Naslov: TITOVA KLIKA – BANDA
POLITICKIH UBICA, „Pod
Zastavom Internacionalzma“, Broj 10 od
1.X.1949.

4. Mihalj Selesi, FASISTICKI
TEROR TITOVACA, „Pod Zastavom
Internacionalzma“, Broj 10 od 1.X.1949.

5. Naslov: KONTRAREVOLUCIONARNI
PLANOVI TITOVE FASISTICKE KLIKE,
„Pod Zastavom Internacionalizma“,
Broj 10 od 1.X1949.

6. Naslov: UNISTITI TITOVSKU
SPIJUNSKU BANDU – ZADATAK JE KPJ KOJA SE
USPOSTAVLJA, „Pod Zastavom
Internacionalzma“, Broj 10 od 1.X.1949.

7. Naslov: PREGLED LISTA
„ZA TRAJNI MIR, ZA NARODNU
DEMOKRATIJU!“, „Pod Zastavom Internacionalizma“,
broj 10 od 1X.1949.

8. Naslov: VLADA NARODNE
REPUBLIKE RUMUNIJE ZAHTEVA OD TITOVE
KLIKE DA SE OPOZOVE IZ RUMUNIJE SPIJUN
LOMPAR, „Pod Zastavom

Internacionalizma“, Broj 10 od 1.X.1949.

9. Naslov: IZBACIVANJE
PREDSTAVNIKA JUGOSLOVENSKIH FASISTA IZ
MEDJUNARODNIH ORGANIZACIJA, „Pod
Zastavom Internacionalzma“, Broj 10 od 1.X.1949.

10. Dobrosavljevic S., RADNICI
PRIMENJUJU SVE NOVIJE FORME BORBE PROTIV
TITOVACA, „Pod Zastavom Internacionalzma“,
Broj 10 od 1.X.1949.

11. Z.S., RADNICI MASOVNO NAPUSTAJU ROPSKE RADOVE U KAMENOLOMIMA, „Pod
Zastavom Internacionalizma“, Broj
10 od 1.X.1949.

12. Naslov: OKO 150 JUGOSLOVENSKIH TROCKISTA IMPERIJALISTICKI SPIJUNI OD 1941
GODINE, „Pod Zastavom
Internacionalizma“, Broj 10 od 1.X.1949.

13. Naslov: UPRAVLJACI JUGOSLAVIJE –
AGENTI OBAVESTAJNE SLUZBE SAD,
„Pod Zastavom Internacionalzma“,
Broj 10 od 1.X.1949.

14. Naslov: SPIJUNSKE VEZE TITOVACA I ANGLO-AMERIKANACA, „Pod Zastavom
Internacionalizma“, Broj 10 od
1.X.1949.

15. Naslov: TITOVA KLIKA JE ODAVNO
IZDALA INTERESE NARODA
JUGOSLAVIJE, „Pod Zastavom Internacionalizma“,
Broj 10 od 1.X.1949.

16. Dzon Smit, DOSAO, NISTA NIJE VIDEO
A NABRBLJAO, „Pod Zastavom
Internacionalizma“, Broj 10 od
1.X.1949.

17. Naslov: RASTE NEZADOVOLJSTVO NARODA JUGOSLAVIJE PROTIV TERORA TITOVE BANDE,
„Pod Zastavom Internacionalizma“,
Broj 10 od 1.X.1949.

18. B.K., ILEGALNE ORGANIZACIJE
KOMUNISTA STAVLJAJU SE NA CELO BORBE
RADNIH SELJAKA, „Pod Zastavom
Internacionalizma“, Broj 10 od 1.X.1949.

19. Naslov: SA SUDSKOG PROCESA
ZLOCINCU RAJKU I NJEGOVIM SAUCESNICIMA –
RAZOBLICENE VEZE TITA, RANKOVICA I
DRUGIH SA SPIJUNSKOM SLUZBOM SAD, „Pod
Zastavom Internacionalizma“, Broj 10 od 1.X.1949.

20. Naslov: ODJECI POVODOM SUDJENJA AMERICKO-TITOVSKOM SPIJUNU RAJKU I
NJEGOVIM SAUCESNICIMA, „Pod
Zastavom Internacionalizma“, Broj

10 od 1.X.1949.

21. Jakub Borman,
KONTRAREVOLUCIONARNI PREVRAT U
JUGOSLAVIJI, „Pod Zastavom Internacionalizma“,
Broj 10 od 1.X.1949.

22. Naslov: KRAH IMPERIJALISTICKIH
PLANOVA U MADJARSKOJ – RAZOBLICENI SU
SPIJUNI IZ BUDIMPESTE I BEOGRADA,
„Pod Zastavom Internacionalizma“, Broj 10 od 1.X.1949.

23. Gromiko A., NOTA SOVJETSKE
VLADE JUGOSLOVENSKOJ VLADI,
„Pod Zastavom Internacionalizma“,
Broj 11 od 15.X.1949.

24. Naslov: AMERICKI OFICIRI DOLAZE KAO VOJNI INSTRUKTORI U JUGOSLAVIJU,
„Pod Zastavom Internacionalizma“,
Broj 11 od 15.X.1949.

25. Naslov: TITOVA FASISTICKA
VLADA PRISTUPA AGRESIVNOM SREDOZEMNOM
PAKTU, „Pod Zastavom Internacionalizma“,
Broj 11 od 15.X.1949.

26. Naslov: NOVI SNAZNI UDARCI PO FASISTICKOJ KLIKI TITA I RANKOVICA,
„Pod Zastavom Internacionalizma“,
Broj 11 od 15.X.1949.

27. Naslov: NA ZASEDANJU OUN
SPIJUNI

KARDELJ, DJILAS I BEBLER UKLJUCILI SU SE U GLASACKU MASINU SAD, „Pod Zastavom
Internacionalizma,Broj 11 od 15.X.1949.

28. Pero Popivoda, IZDAJNICKA DELATNOST KLIKE TITA-RANKOVICA U PERIODU
NARODNO-OSLOBODILACKE BORBE
JUGOSLOVENSKIH NARODA, „Pod Zastavom
Internacionalizma“ Broj 11 od 15X.1949.

29. Pejnovic, MOBILISANJEM SELJALKA NA KONKRETNIM AKCIJAMA, ILEGALNE ORGANIZACIJE
KOMUNISTA POSTIZU DOBRE
REZULTATE, „Pod Zastsavom Internacionalizma“,
Broj 11 od 15X.1949.

30. „Fruskogorac“, U SREMU – KAO ZA VREME OKUPACIJE, „Pod Zastavom Internacionalizma“,
Broj 11 od 15.X.1949.

31. Naslov: ILEGALNE OMLADINSKE
GRUPE AKTIVNO SE BORE, „Pod
Zastavom Internacionalizma“, Broj
11 od 15.X.1949.

32. S.M., ZELJEZNICKI RADNICI PRELAZE
NA NOVE FORME BORBE, „Pod
Zastavom Internacionalizma“ , Broj
11 od 15.X.1949.

33. Naslov: NOTA VLADA ZEMALJA NARODNE DEMOKRATIJE JUGOSLOVENSKOJ FASISTICKOJ
VLADI, „Pod Zastavom
Internacionalizma“, Broj 11 od
15.X.1949.

34. Naslov: II KONGRES KOMUNISTICKE PARTIJE SLOBODNE TERITORIJE TRSTA,
„Pod Zastavom Internacionalizma“,
Broj 11 od 15.X.1949.

35. Naslov: PETOGODISNJICA
OSLOBODJENJA BEOGRADA OD STRANE SOVJETSKE
ARMIJE, „Pod Zastavom Internacionalizma“,
Broj 11 od 15.X.1949.

36. Naslov: U SUSRET 32 GODISNJICI VELIKOGOKTOBRA,
„Pod Zastavom Internacionalizma“, Broj 11 od 15X.1949.

37. Mirko i Nikola, UCENICI U PRIVREDI ORGANIZOVANO STUPAJU U STRAJKOVE, „Pod
Zastavom Internacionalizma“, Broj
11 od 15X.1949.

38. Ranko P., IZ STUDENICKOG SREZA,
„Pod Zastavom
Internacionalizma“, Broj 11 od 15.X.1949.

39. Timotijevic A., ROPSKI USLOVI RADA
U PREDUZECU „IVO LOLA RIBAR“, „Pod
Zastavom Internacionalizma“, Broj
11 od 15.X.1949.

40. Naslov: PREGLED LISTA „ZA TRAJNI
MIR, ZA NARODNU DEMOKRATIJU!“,
„Pod Zastavom Internacionalizma“,
Broj 11 od 15.X.1949.

41. Naslov: TRUDBENICI GRADA I SELA
BORE SE SVE ORGANIZOVANIJE PROTIV TITOVE
BANDE – LJUBAV NARODA PREMA SSSR-u I DRUGU STALJINU TITOVCI NE MOGU DA UGUSE – BORBENE AKCIJE PROTIV TITOVACA,
„Pod

Zastavom Internacionalizma“ Broj 11 od 15>X.1949.

42. Luidji Longo, SVAKI IMA ONAKVE PRIJATELJE KAKVI MU DOLIKUJU, „Pod
Zastavom Internaconalizma“, Broj 11
od 15.X.1949.

43. Jan Marek, SLIZALI SE…, „Pod
Zastavom Internacionalizma“, Broj
11 od 15.X.1949.

44. Naslov: IZ REFERATA M.RAKOSIA
ODRZANOG NA SASTANKU BUDIMPESTANSKOG
AKTIVA MADJARSKE PARTIJE, „Pod
Zastavom Internacionalizma“, Broj. 11. od
15X,1949.

45. Nenad Malic, KRVAVI ZLOCINI
TITOVACA PREMA BORCIMA
III BOSANSKOG KORPUSA, „Za Socijalisticku Jugoslaviju“, Organ
Jugoslovenskih

komunista polit-emigranata u SSSR-u, Broj 12 (35) od 30.III.1950.

46. Loran N., PODJARMLJIVANJE JUGOSLAVIJE OD STRANE ANGLO-AMERICKIH
IMPERIJALISTA, „Za Socijalisticku
Jugoslaviju“, Broj 12 (35) od

30.III.1950.

47. Vlastimir Mihajlovic, SPIJUNSKO
LICE TITOVSKOG MINISTRA DOBRIVOJA
RADOSAVLJEVICA, „Za Socijalisrticku
Jugoslaviju“, Broj 12 (35) od 30.III.1950.

48. Trnovac M., TITOVSKI FASISTICKI REZIM
– NAJVECI NEPRIJATELJ JUGOSLOVENSKE
OMLADINE, „Za Socijalisticku
Jugoslaviju“, Broj 12 (35) od

30.III.1950.

49. P. L., LONDONSKI ADVOKATI TITA ZABRINUTI REZULTATATIMA „IZBORA“,
„Za Socijalisticku Jugoslaviju“,
Broj 12 (35) od 30.III.1950.

50. Naslov: RADNO SELJASTVO BOJKOTUJE IZBORE ZA MESNE ORGANE VLASTI, „Za
Socijalisticku Jugoslaviju“, Broj
14 od 15.X.1949, str.3.

51. Naslov: REVOLUCIONARNA BUDNOST PRI STVARANJU PARTIJSKE ORGANIZACIJE – OSNOVNI JE
ZADATAK JUGOSLOVENSKIH KOMUNISTA,
„Za Socijalisticku Jugoslaviju,
Broj 13 od 5.X.1949.

52. Naslov: NOTA POLJSKE VLADE JUGOSLOVENSKOJ VLADI, „Za Socijalisticku
Jugoslaviju“, Broj 13 od 5.X.1949.

53. Naslov: NOTA MADJARSKE VLADE JUGOSLOVENSKOJ VLADI, „Za
Socijalisticku Jugoslaviju“, Broj
13 od 5.X.1949.

54. Naslov: NOTA VLADA N.R. BUGARSKE
I N.R. RUMUNIJE JUGOSLOVENSKOJ
VLADI, „Za Socijalisticku
Jugoslaviju“, Broj 13 od 5.X.1949.

55. Naslov: PRESUDA PAJKU LASLU I NJEGOVIM SAUCESNICIMA, „Za Socijalisticku
Jugoslaviju“, Broj 13 od 5.X.1949.

56. Naslov: TITOVA KLIKA DAJE NOVE I
NOVE KONCESIJE AMERICKIM MONOPOLISTIMA,
„Za Socijalisticku Jugoslaviju“,
Broj 13 od 5.X.1949.

57. Naslov: AMERICKI OFICIRI KAO „INSTRUKTORI“ JUGOSLOVENSKE ARMIJE „Za
Socijalisticku Jugoslaviju“, Broj
13 od 5.X.1949.

58. Naslov: PORODICNA SLIKA – FASISTICKO-GESTAPOVSKA RODBINA: CALDARIS,
TITO, FRANKO, „Za
Socijalisticku Jugoslaviju“, Broj 13 od

5.X.1949.

59. Naslov: PISMO SA ILEGALNOG SASTANKA
U BEOGRADU, „Za Socijalisticku
Jugoslaviju“, Broj 13 od 5.X.1949,str.5.

60. Pero Popivoda, IZDAJNICKI RAD
KLIKE TITA – RANKOVICA U PERIODU
NARODNO-OPSLOBODILACKE BORBE JUGOSLOVENSKIH
NARODA, „Za Socijalisticku Jugoslaviju“,
Broj 13 od 5.X.1949.

61. Naslov: ZAVERENIKE I SPIJUNE
POSTIGLA JE ZASLUZNA KAZNA – ZAVRSNI
GOVOR DRZAVNOG TUZIOCA DJULA ALAPIA NA
PROCESU SPIJUNSKO-ZAVERENICKOJ BANDI LASLA
RAJKA, „Za Socijalisticku Jugoslaviju“, Broj 13

od 5.X.1949.

62. Naslov: GENERAL REPUBLIKANSKE
SPANIJE IZOBLICAVA IZDAJNICKU TAKTIKU
TITA ZA VREME OSLOBODILACKE BORBE U JUGOSLAVIJI,
„Za Socijalisticku Jugoslaviju“,
Broj 13 od 5.X.1949.

63. Cekic S., ANGLO-AMERICKI SPIJUNI
PASUJU U JUGOSLOVENSKOJ ARMIJI, „Za
Socijalisticku Jugoslaviju“, Broj
14 od 15.X.1949, str. 4.

65. Naslov: GOVOR M. RAKOSIJA NA SAVETOVANJU BUDIMPESTANSKOG AKTIVA MADJARSKE
PARTIJE TRUDBENIKA, „Za
Socijalisticku Jugoslaviju“, Broj 14

od 15.X.1949.

66. Sahinpasic S., JUGOSLOVENSKI IMPERIJALISTICKI LAKEJI POTPOMAZU
POTPALJIVACIMA RATA, „Za
Socijalisticku Jugoslaviju“, Broj 14 od 15.X,1949.

67. Naslov: HARI POLIT O KRAHU PLANOVA TITOVE KLIKE, „Za Socijalisticku
Jugoslaviju“, Broj 14 od 15.X.1949.

68. Naslov: ODBIJANJE FRANCUSKIH RUDARA
DA POSETE JUGOSLAVIJU, „Za
Socijalisticku Jugoslaviju“, Broj
14 od 15.X.1949.

69. M. Savic i V. Mihajlovic, DVADESETI OKTOBAR – DAN OSLOBODJENJA BEOGRADA,
„Za Socijalisticku
Jugoslaviju“, Broj 14 od 15.X.1949.

70. Naslov: BEOGRADSKI PROVOKATORI PRITERANI UZA ZID, „Za
Socijalisticku Jugoslaviju, Broj 14 od
15.X.1949.

71. Naslov: NE DOZVOLITI TITOVCIMA
DA PLJACKAJU RADNO SELJASTVO,
„Za Socijalisticku Jugoslaviju“,
Broj 14 od 15.X.1949.

72. Naslov: SAVEZ RADNIKA I SELJAKA –
OSNOVNA SNAGA ZA SVRGAVANJE KLIKE TITA – RANKOVICA, „Nova Borba“, Organ Jugoslovenskih
komunista

polit-emigranata u NR Cehoslovackoj, Broj 6(35) od 8.IV.1950.

73. Simonov Konstantin, SUBJEKT SA TRI

IMENA I NJEGOVO VERNO PSETANCE, „Nova Borba“, Broj 6 (35) od
8.IV.1950.

74. Naslov: ODNARODJENI I FASIZIRANI INTELIGENTI U SLUZBI DOLARA,
„Nova Borba“, broj 6 (35) od
8.IV.1950.

75. Naslov: JUGOSLOVENSKI POLITEMIGRANTI
U CEHOSLOVACKOJ ODRICU SE ODLIKOVANJA
KOJA SU DOBILI OD IZDAJNICKE TITOVE
KLIKE, „Nova Borba“, Broj 6 (35) od 8.IV.1950.

76. Naslov: IZ PISAMA UREDNISTVU
-„POBEDA JE NASA DRUGOVI“ –
TITOVSKI FASISTI NI PREMA DECI NEMAJU
OBZIRA…, „Nova Borba“, Broj 6 (35) od

8.IV.1950.

77. Gojko Petrovic, NASA VOJSKA JE
VERNA NARODU I SOVJETSKOM SAVEZU,
„Nova Borba“, Broj 6 (35) od
8.IV.1950.

79. Naslov: „OSOVINA“
TITOFASISTA I MONARHOFASISTA,
„Nova Borba“, Broj 6 (35) od 8.IV.1950.

80. Marko Rudovic, ISTINA O TITOVSKOJ ZADRUZI „NJEGOS“ – BORBA ZADRUGARA
PROTIV PLJACKE I NASILJA,
„Nova Borba“, Broj 6 (35) od 8.Iv.2950.

81. Naslov: SMELO USPOSTAVLJATI KPJ
– RUKOVODIOCA BORBE ZA MIR, ZA UNISTENJE TITOVSKOG REZIMA, „Napred“, Organ
Jugoslovenskih komunista

polit-emigranata u NR Bugarskoj, Broj 12 (28) od 15 jula 1950.

82. Naslov: BORBA PROTIV TITOVE KLIKE – INTERNACIONALISTICKI DUG KOMUNISTICKIH
PARTIJA, „Napred“, Broj 12
(28 od 15 jula 1950.

83. Todorovic T., SOCIJALNA OSNOVA FASISTICKE DIKTATURE TITA – RANKOVICA,
„Napred“, Broj 12 (28) od 15
jula 1950.

84. Zaharijadis Nikos, STVARANJE
OSOVINE „ATINA – BEOGRAD“
OPASNOST PO MIR, „Napred“, Broj 12 (28) od 15 jula 1950.

85. „Podunavac“, DOPISI IZ ZEMLJE
– PRIPADNICI JUGOSLOVENSKE ARMIJE VIDE
KUDA IH VODI TITOVA KLIKA,
„Napred“, Broj 12 (28) od 15 jula 1950.

86. Naslov: DEKLARACIJA
KOMUNISTICKIH PARTIJA NEKIH
ZAPADNOEVROPSKIH ZEMALJA, „Napred“. Broj 12 (28) od 15 jula 1950.

87. Naslov: TITOVCI RADE PO NAREDBI IMPERIJALISTA, „Napred“, Broj
12 (28) od 15 jula 1950.

88. Naslov: NOVI KORAK TITOVE KLIKE
KA RESTAURACIJI KAPITALIZMA,
„Napred“, Broj 12 (28) od 15.VII.1950.

89. Sanko, NOV ZLOCIN FASISTISKE BANDE
U SREZU KRAJINSKOM, „Napred“,
Broj 12 (28) od 15.VII.1950.

90. Naslov: OTPOR NASEG NARODA PREMA TITOVSKIM ROPSKIM RADOVIMA,
„Napred“, Broj 12 (28) od 15.VII.1950.

91. Naslov: ORGANIZOVATI BORBU PROTIV PROIZVODNJE ZA IZVOZ I RATNE SVRHE, PROTIV
PLJACKASKOG „OTKUPA“ ZITA, „Napred“, Broj 12 (28) od
15.VII.1950.

92. Misic Petar, DAN USTANKA – PRAZNIK VECNOG PRIJATELJSTVA NASEG I SOVJETSKOG
NARODA, „Napred“, Broj 12 (28)
od 15.VII.1950.

93. Rudari, TITOVCI HAPSE RADNICKE ZASTITNIKE, „Napred“, Broj 12 (28)
od 15.VII.1950.

94. Naslov: BORBOM ZA MIR OBUZDATI AMERICKE AGRESORE – REZOLUCIJA PLENUMA SOVJETSKOG
KOMITETA ZA ZASTITU MIRA,
„Napred“, Broj 12 (28) od 15.VII.1950.

95. Naslov: SOVJETSKI LJUDI ZIGOSU
AMERICKU AGRESIJU,
„Napred“, Broj 12 (28) od 15.VII.1950.

96. Naslov: FASISTICKO – SPIJUNSKA
TITOVA KLIKA RAZRUSILA JE NAJVAZNIJU
TEKOVINU NARODA JUGOSLAVIJE, „Za
Socijalisticku Jugoslaviju“, Organ
jugoslovenskih komunista – politemigranata u SSSR-u, Broj 13 od 5.IX.1949.

97. Naslov: TITOVA SPIJUNSKO –
FASISTICKA BANDA – ORUDZE U RUKAMA
IMPERIJALISTICKIH OBAVESTAJNIH SLUZBI,
„Za Socijalisticku Jugoslaviju“ , Broj 11 od 16 IX.1949.

98. Naslov: BANDA FASISTICKIH ZAVERENIKA, SPIJUNA I PROVOKATORA, „Za trajni mir,
za narodnu demokratiju!“, Broj 18
od 16.IX.1949.

99. Naslov: POTPUNO RAZOBLICENJE
PLANOVA JUGOSLOVENSKIH TROCKISTA O
OBARANJU NARODNO-DEMOKRATSKE VLASTI U
MADJARSKOJ, „Za trajni mir, za
narodnu demokratiju!“, Broj 18 (45) od
16.IX.1949.

100. Naslov: O FASISTICKO-GESTAPOVSKOM REZIMU U JUGOSLAVIJI, „Za Pobedu“,
Broj 3 od 28.IX.1949.

101. Dimce Kostovski, JOS JEDAN DOKAZ
TITOVE POMOCI IMPERIJALISTIMA U
GRCKOJ, „Za trajni mir, za narodnu demokratiju!“, Organ
Informbiroa, Broj 18 od

16 septembra 1949.

102. Jakub Berman, KONTRAREVOLUCIONARNI PREVRAT U JUGOSLAVIJI, „Za trajni mir,
za narodnu demokratiju!“, Broj
18 (45) od 16.IX.1949.

103. P. Popivoda, IZDAJNICKA DELATNOST
KLIKE TITA-RANKOVICA ZA VREME
NARODNOOSLOBODILACKE BORBE JUGOSLOVENSKIH
NARODA, „Nova Borba“, Organ
jugoslovenskih komunista-politemigranata u NR Cehoslovackoj, Broj 23 od 28. IX. 1949.

104. Naslov: ODLUCAN UDARAC AMERICKOJ SPIJUNSKOJ JAZBINI TITA-RANKOVICA, „Nova
Borba“, Broj 23 od 28.IX.1949.

105. Misic M., KLIKA TITA-RANKOVICA NESTEDIMICE
TRGUJE SA NACIONALNOM IMOVINOM JUGOSLAVIJE,
„Za Socijalisticku Jugoslaviju“, Broj 11

od 16.IX.1949.

106. Nedeljkovic M., TITOVCI SU STVORILI NEIZDRZLJIVE ZIVOTNE USLOVE ZA JUGOSLOVENSKE
RADNIKE, „Za Socijalisticku
Jugoslaviju“, Broj 11 od

16.IX.1949.

107.Naslov: STVARANJE OSOVINE „ATINA-BEOGRAD“ OPASNOST PO
MIR, „Za trajni mir, za narodnu
demokratiju!“, Broj 27 (87) od 7.VII.1950.

108. Naslov: NOVI KORAK TITOVE KLIKE
KA RESTAURACIJI KAPITALIZMA,
„Za trajni mir, za narodnu demokratiju!“,
Broj 27 (87) od 7.VII.1950.

109. Naslov: BORBOM ZA MIR OBUZDATI AMERICKE
AGRESORE – DALJE RUKE OD KOREJE,
„Za trajni mir, za narodnu
demokratiju!“, Broj 27 (87) od 7 VII.1950.

110. Naslov: BORBA PROTIV TITOVE KLIKE – INTERNACIONALISTICKI DUG KOMUNISTICKIH
PARTIJA, „Za trajni mir, za narodnu
demokratiju!“, 30 jun 1950.

111. Naslov: FASISTICKI NASILNICI PREVAZISLI
SVE MERE, „Napred“, Broj
8 od 6.VI.1949.

112. Naslov: OD SOCIJALIZMA KA FASIZMU, „Napred“,
Organ
jugoslovenskih komunista – politemigranata u NR Bugarskoj, Broj 8 od 6.VI.1949.

113. Ilic Radomir, UDBA – SISTEMATSKI PRIPREMANO ORUDJE KONTRAREVOLUCIJE,
„Napred“, Organ Jugoslovenskih
komunista polit-emigranata u NR

Bugarskoj, Broj 8 od 6.VI.1949.

114. Veljkovic Stojadin, TERORISANJE RADNIKA
U RUDNIKU „MACKATCA“ I NA
GRADILISTU „VLASINA“, „Napred“,
Broj 8 od 6.VI.1949.

115. Naslov: FASISTICKI BANDITI PREVRSILI SU
SVAKU MERU, „Nova
Borba“, Broj 21 od 7.IX.1949.

116. Naslov: POVODOM TITOVOG POKRETA ZA VISOKU PROIZVEDNOST, „Nova
Borba“, Broj 21 od 7.IX.1949.

117. Naslov: ORUZANE AKCIJE PROTIV TITOVACA NA PAPUKU, „Nova Borba“, Broj
21 od 7.IX.1949.

118. Erne Gere, NEKI ZAKLJUCCI SA PROCESA SPIJUNSKOJ BANDI RAJKA-RANKOVICA-TITA,
„Za trajni mir, za narodnu
demokratiju!“, Organ Informbiroa, Broj 19

(46) od 23.IX.1949.

119. Blas Roka, PLAN POROBLJAVANJA ZAOSTALIH
ZEMALJA, „Za trajni mir, za narodnu
demokratiju!“, Broj 21 (48) od
10.X.1949.

120. Naslov: NOVI MOCNI PORASAT SVENARODNOG POKRETA ZA MIR, PROTIV POTPALJIVACA RATA,
„Za trajni mir, za narodnu
demokratiju!, Broj 21 (48) od

10.X.1949.

121. Macos Rakosi, UNISTENJE TITOVE AGENTURE
U MADJARSKOJ, „Za trajni mir,
za narodnu demokratiju!“, Broj 21
(48) od 10.X.1949.

122. Tolkunov L., BEOGRADSKI PROVOKATORI PRITERANI UZ ZID, „Za trajni mir,
za narodnu demokratiju!’, Broj 21 (48)
od 10.X.1949.

123. Luidji Longo, SVAKI IMA ONAKVE PRIJATELJE KAKVI MU DOLIKUJU, „Za
trajni mir, za narodnu
demokratiju!“, Broj 21 (48) od 10.X.1949.

124. Martin Horvat, RAZOBLICAVANJE I LIKVIDACIJA RAJKOVE BANDE, „Za
trajni mir, za narodnu demokratiju!“,
Organ Informbiroa, Broj 20 (47) od

1.X.1949.

125. Naslov: FESTIVAL SVETSKE DEMOKRATSKE OMLADINE U BUDIMPESTI, „Za
pobedu“, Broj 3 od 28.IX.1949.

126. Naslov: PISMO UDRUZENJA JUGOSLOVENSKIH STUDENATA U POLJSKOJ SVETSKOM FESTIVALU U
BUDIMPESTI, „Za pobedu“, Broj
3 od 28.IX.1949.

127. Naslov: NOTA SOVJETSKE VLADE JUGOSLOVENSKOJ VLADI, „Za
pobedu“, Broj 3 od 28.IX.1949.

128. Naslov: GNJEV NARODA ZBRISACE KLIKU TITA-RANKOVICA. NJU NECE SPASITI NI KRVAVI
TEROR NI SPIJUNSKA SLUZBA
IMPERIJALISTIMA, „Pod Zastavom Internacionalizma“,
Organ jugoslovenskih polit-emigranata u
NR Rumuniji, Broj 10 od 1.X.1949.

129. Naslov: BRATSKI SOVJETSKI SAVEZ – OSLOBODILAC I ZASTITNIK NASEG NARODA, „Za
Socijalisticku Jugoslaviju“, Broj
13 od 5.X.1949.

130. Naslov: TEROROM I PRETNJAMA TERA SE OMLADINA NA GRADNJU AUTOPUTA, „Nova
Borba“, Broj 6 (35) od 8.IV.1950.

131. Radonja Golubovic, Burzoaski
nacionalizam Titove klike pod maskom socijalizma,

Moskva, 1948.

132. Pero
Popivoda, Titova klika
unistava komuniste u Jugoslaviji,
“Pravda”,
Moskva, 1. avgusta
1949.

Itd, itd, itd…

(sabrana dela informbirovske žurnalistike)

Kad mu „oni“ nisu mogli ništa, nama ostaje samo da mu se divimo…

Advertisements

10 mišljenja na „Novi Standard- e, mi ti se divimo:

 1. Е, а да те питам нешто, без икакве намере да браним или кудим НС.

  Какве везе ово има са НС? Ја колико видим то је само коментар читаоца, једног од многих.
  Дакле, бар ја тако схватам, има везе са Цвијановићем онолико колико ти или Дрп имате са коментарима које рецимо ја овде оставим.
  Или сам можда нешто погрешно схватио, у ствари си ти спреман крвљу из деснице руке спреман да потпишеш сваки нпр. Декијев коментар?

  Sviđa mi se

  • Нема нарочите везе, осим што сам насловом желео да истакнем како се тај портал од некада озбиљног места претворио у стециште русофила свих фела: од „цариста“ до стаљиниста, нема везе – битно је да се некритички и безрезервно воле Руси. Што је наравно ствар уређивачке политике НС и против чега немам ништа против – напротив… Али ми је … занимљива чињеница да ми Срби стално или неког интензивно волимо, толико да нам и његово говно мирише попут босиљка, или, када се нешто „премакари“ почињемо да га мрзимо и презиремо, толико да ни оно добро што долази са његове стране нисмо спремни да прихватимо као добро.

   Дакле, коментатор да би ефикасније опљунуо по Тити не преза да цитира информбировце – по мени ноторне издајнике своје земље (јер би у случају да се остварило оно на шта су они позивали у својим памфлетима – гинули мој и твој родитељ – војни обвезници ЈА) и покушава Титу да прикаже као издајника комунистичке идеологије… Насупрот њему, ја мислим да је отпор Стаљину био једино добро што је овај урадио и да је независност отаџбине испред сваке идеологије; зар ти не би волео да данас имамо политичаре способне да се ради националног интереса супротставе данашњим „Стаљинима“?!

   Sviđa mi se

   • Ма јасно, ни мени није јасно шта ће све то власнику, пошто таквом уређивачком политиком много више људи одбија него што придобија. (а Илија Чворовић у мени би можда пакосно добацио да је циљ да сви русофили буду на једном месту, лаше се држе на оку 🙂 )

    Са овим у вези ИБ се наравно слажем, уз једну малу опаску.
    Не видим начин да у оваквом свету, какав је данас, једна тако мало отаџбина попут наше буде независна, чак не и у неком релативном смислу.

    Sviđa mi se

   • „Не видим начин да у оваквом свету, какав је данас, једна тако мало отаџбина попут наше буде независна, чак не и у неком релативном смислу.“

    Слажем се да нема начина, чак и НДР Кореја на неки начин зависи од интереса великих сила… Али, на нама је да се трудимо да нам независност буде што већа, тј. да развијамо институције као да јесмо независни… Иначе – чему служи онолики државни апарат који нам седи на грбачи? Шта изигравамо, и зашто се лепо не пришљамчимо некој велесили која би нам одредила гувернера па да нас бог види 🙂

    Sviđa mi se

 2. „Али, на нама је да се трудимо да нам независност буде што већа, тј. да развијамо институције као да јесмо независни…“

  Наравно, само бих се ја опет вратио оној крилатици која делује старомодно али је у суштини никада актуелнија:
  БАЛКАН БАЛКАНСКИМ НАРОДИМА

  Дакле нека врста интеграције је једино решење за независност свих нас овде. И да, знам какве је то резултате доносило у прошлости, али тај (контра)аргумент подразумева да смо ми Балканци стока која ништа није у стању да учини. Колико год то изгледало наивно, ја одбијам да се помирим са тим. Једино што бих овог пута за почетак пре упро поглед ка Софији и Атини (па и Тирани) него ка рецимо Загребу.
  Да,да…знам да многима ово звучи нереално па чак и сумануто али свако има права на своје снове, зар не? 🙂

  Sviđa mi se

  • Наравно, под интеграцијом мислим на интеграцију која долази изнутра као природна тежња балканских народа ка еманципацији и скидању (нео)колонијалног јарма а не на неку која долази споља и која би само била срачуната да ради у интересу великих сила не мењајући фактички колонијални дискурс.

   Sviđa mi se

  • И да у првом коментару има један лапсус, наиме у реченици:
   „али тај (контра)аргумент подразумева да смо ми Балканци стока која ништа није у стању да учини“

   треба да стоји научи а не учини.

   Sviđa mi se

   • “ Насупрот њему, ја мислим да је отпор Стаљину био једино добро што је овај урадио и да је независност отаџбине испред сваке идеологије; зар ти не би волео да данас имамо политичаре способне да се ради националног интереса супротставе данашњим “Стаљинима”?!
    +++++++++++++++++++++
    Павкове,
    Није Тита то урадио због драге му “отаџбине“ која, узгред, није била његова већ због своје главе.
    Знао је колико је засрао са Черчилом и колико је рекао онога што није смео да каже.
    Што се тиче НС, то је фино место на коме се на рафиниран начин подржава садашња власт и режим.
    Колико год их пљували газда портала увек нађе начина да објасни својим посетиоцима како се без Вучића не може.
    Обичан лицемер.

    Sviđa mi se

   • „Није Тита то урадио због драге му ”отаџбине” која, узгред, није била његова “

    ОООООООООО, па била је итекако, више но моја и твоја; можда је он и владао туђом државом четрдесет година, али заборављаш да нас има још живахних који се сећамо плача хиљада Србаља (и осталих) на вест о његовој смрти. Можда је он стварно био неки узурпатор, али у чему је грех нама оваквима отети отаџбину? Па зар је ови његови наследници већ годинама не нуде сваком ко наврати, и зар их управо ми овакви не трпимо на власти?! Нема ту много „два зеца-три зеца“: Сваки народ има власт какву заслужује; да смо ми мало бољи, ни ови на власти се не би усуђивали да нам раде то што раде.

    Sviđa mi se

Ако мене питате...

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s